Om oss

Vi har drevet med presisjonsfelling siden 1998. Firmaet utvikler seg, vi finner stadig nye metoder for å gjøre arbeidet sikrere, tryggere, enklere og rimeligere.

​Oppstart 1998, Drifta blei overført i aksjeselskap i 2002, Scientia Consult AS. “Askeland Trefelling” blir fortsatt brukt i markedsføring.

Per i dag er vi 3 ansatte,  Ved behov blir eksterne arbeiderar hyra inn.

​Virkeområdet er Bergen og nærliggande kommuner. Samt vi har arbeidstrurar nordover på Vestlandet 2-3 ganger per år.

Fleirtalet av våre kundar er private. I omstening er det boretslag, kommuner og entreprenørar som utgjær hovedtyngda.

Omsetning 2015 var i underkant av 3 millioner.

Arbeidsfelt:
Vegetasjonsrydding
Linjerydding
Trefelling/ Seksjonsfelling/ Presisjonsfelling
Skoging/ Tomterydding etc.
Manuell skogsdrift
M.m.

Kunder:
Kommune/ offentlig
Firma
Privat

Feks: entreprenører, boretslag, private, kraftselskap m.m