Arkiver: Service

Hagestell / Plenklipp

Vi tar på oss plenklipp m.m. Vi har nokre faste avtalar på hagestell som i hovudsak dreiar seg om grasklipp.

Vegetasjonsrydding og linjerydding

Vegetasjonsrydding er vanleg å utføre i forkant av byggeprosjekter men og ved opparbeiding av utearealer. Linjerydding blir stort sett utført for linjeopperatørar men og for private som er urolige for instalasjonar over privat eigendom. Utførelse Vegetasjonsrydding blir svært ofte utført med flishoggemaskin, greiner og kvist blir mata inn i maskin og flispellets blir strødd i…

Trefelling

Vi blir vanlegvis kontakta av kundar som ønskar å fjerne eit tre eller fleire trær. Det kan være ulike grunnar til at tre skal fjernast, det kan være sikkerhet, sol og lysforhold, utsikt, arealdisponering, utbyggingar m.m. Utførelse Kompleksiteten varierer veldig, ofte er det snakk om enkel trefelling, men det kan og være snakk om meir…