Vegetasjonsrydding og linjerydding

Askeland Trefelling > Vegetasjonsrydding og linjerydding

Vegetasjonsrydding er vanleg å utføre i forkant av byggeprosjekter men og ved opparbeiding av utearealer.

Linjerydding blir stort sett utført for linjeopperatørar men og for private som er urolige for instalasjonar over privat eigendom.

Utførelse

Vegetasjonsrydding blir svært ofte utført med flishoggemaskin, greiner og kvist blir mata inn i maskin og flispellets blir strødd i terrenget men det kan og kjørast bort. Ved blir fjerna om ønskelig.

Linjerydding blir utført iht spesifikasjon frå oppdragsgjevar. Alt mannskap gjennomgår innføring i retningslinjer og regelverk for den enkelte kontrakt.

Pristilbud:

For å kunne gje eit pristilbud må vi kjenne til omfanget av arbeidet. Dette blir nesten utan untak gjort med ei befaring på plassen.

Vi oppererer med fleire prisløysingar som fastpris, timepris, mengdepris/ akkord. Av og til ein kombinasjon av fastprispå hoved arbeidet og timepris på tillegsarbeid